Plot No. 334, Visalakshinagar, Visakhapatnam-530043.
0-91 07 07 76 76 info@humanrightscell.org

Team

National Team

BUDHA CHANDRA SHEKHAR

National Convenor, Advisory Council

D.SRINIVAS

National General Secretary

N. SURYA PRAKASH

National Secretary (Finance)

K.V.K. SRINIVAS RAO

National Secretary (Coordination)

AVS Dikshit

National Secretary (Projects)

Team Members Tamilnadu

P. Kumarakrishnan

State Chairman

Dr. P. Premraj, M.D.S.,

Vice President

R. Kannan

General Secretary

D. Anantharaman

Organaizing Secretary

K. Prakaspathy

Media Secretary

M. Sivakumar

Legal Secretary

G. Thirunarayanan

Treasurer

Dr. D. Gajendran

Executive Member

Dr. A. Raghavan

Executive Member

V. Karunamoorthy

Executive Member

K. Karuppaiyan

Executive Member

Team Members Tripura

Sanjib Dhar

State President